top of page

業務範囲              国内旅行

登録番号              沖縄県知事登録旅行業第2-355号

登録年月日           2015年7月24日

有効期限               2025年7月23日

名称                     株式会社沖縄教育旅行社

                             Enjoyable Learning Okinawa .Co.,Ltd

住所                     〒902-0075

                            沖縄県那覇市字国場370番地

        マル嘉アパート307号室

営業所の名称       本社営業所         

営業所営業時間     9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

管理者対応時間     9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

国内旅行業務取扱管理者 當銘康起

標識・各種約款

Trip agreement

 

 

bottom of page